Totalul afișărilor de pagină

marți, 1 februarie 2011

Consultanta si cursuri in managementul situatiilor de urgenta

Documentatiile tehnice de specialitate in domeniul situatiilor de urgenta pot fi elaborate numai de catre persoane autorizate, in baza unui certificat de competente emis de un organism abilitat.
In calitate de furnizor de servicii specializate pe problematica situatiilor de urgenta, partenerii nostri va ofera, prin personalul atestat :

Consultanta pentru:
o elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
o elaborarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
o organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
o planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
o analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
o elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
o realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
o asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;
o planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, in caz de incendiu;
o analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;
o reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii;
o asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire, planuri de evacuare si de depozitare;
o intocmirea de instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
o reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
o organizarea instruirii personalului;
o stabilirea de reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
o masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
o prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;
o organizarea interventiei de stingere a incendiilor ;
o organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;
o elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia;
o marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare.
o organizarea efectiva a interventiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din dotare de stingere si de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operatiuni la instalatiile utilitare si, dupa caz, la echipamente si utilaje tehnologice.

Intocmirea:
a) planului de evacuare a persoanelor;
b) planului de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
c) planului de interventie.

Tarifele vor fi stipulate in contractul de prestari servicii si se stabilesc functie de complexitatea lucrarilor, care este data de timpul necesar culegerii informatiilor din teren, existenta unei documentatii minime la operatorul economic(planuri de situtie,planurile utilitatiilor, documentatii tehnice,etc.), gradul de vulnerabilitate la foc al societatii etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu